Samfunnsansvar

Bærekraft og fordeler med vannkraftproduksjon

Vannkraft har den høyeste utnyttelsesgraden, den lengste levetiden og er den mest miljøvennlige metoden for energiproduksjon. Produksjon av vannkraft genererer nesten ingen klimagasser og bidrar dermed til å bekjempe global oppvarming. Som strømleverandør spiller vi derfor en viktig rolle i å redusere utslippene som påvirker luftkvaliteten vi puster inn. Vannkraft er et godt alternativ for å begrense bruken av ikke-fornybare energikilder.

Vannkraftens bidrag til fornybar energi og bærekraft

Mens EU har et mål om å ha minst 40 prosent fornybar energiforsyning i 2030, dekker vannkraft alene omtrent 60 prosent av nordmenns energibehov. Saudefaldene er stolte over å bidra til dette resultatet. Vannkraft legger grunnlaget for bærekraftig elektrisitetsproduksjon i mange generasjoner fremover.

Minstevannføringstiltak

Saudefaldene er underlagt krav til minstevannføring for å opprettholde elvenes økosystemer. Det skal blant annet slippes 3 m³/sek vann fra Storlivatnet til Storelva om sommeren og 1 m³/sek om vinteren. For Sagelva der det er minst 300 liter/sek om sommeren og 105 liter/sek om vinteren, i Tengesdalselva der det er 100 liter/sek om sommeren og 50 liter/sek om vinteren, og Lingvangselva der det er 450 liter/sek om sommeren og 190 liter/sek om vinteren.

Forvaltning av Storelva

Saudefaldene gjør tiltak og følger opp forhold for laks og sjøaure i samarbeid med Sauda jeger- og fiskerforening og kompetansemiljø på området. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av tiltaksplan, gytefisktellinger, ungfiskundersøkelser, bunndyrundersøkelser, gjelleprøver og vurdering av vannkvalitet, kartlegge vanntemperatur, utlegg av gytegrus, vedlikehold av tidligere fysiske tiltak i Storelva, genetiske analyser og årsrapportering til myndigheter.

Saudefaldene satser på barn og unge

Vi er hovedsponsor for Sauda idrettslag, og bidrar hvert år til enkeltarrangement som Hovlandsnuten Opp m.m.

Vi bidrar til løypekjøring vinterstid i samarbeid med Sauda ferie & fritid.

For å bidra til et trygt lokalsamfunn er det også viktig for oss å være en samarbeidspartner med lokale beredskapsfunksjoner som brannvesen, sikringsradiolag, Røde Kors, Heimevernet. Vi har utstyr og personell med verdifull kompetanse og lokalkunnskap.