Om Saudefaldene

Saudefaldene produserer vannkraft og driver regionalnett i Sauda. Normal årlig kraftproduksjon i Saudefaldene er 1810 GWh. Dette tilsvarer ca. 1,5 % av Norges totale vannkraftproduksjon. 

Vår visjon

Saudefaldene sin visjon er å være en moderne og attraktiv arbeidsplass, som forvalter vannkraftressursene i Sauda til det beste for eiere og lokalsamfunn.

Våre mål

Saudefaldene har ambisiøse mål innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt effektiv forvaltning av vannkraftressurser og nett. Vi jobber for null skader på mennesker og miljø, samtidig som vi prioriterer trivsel og sikkerhet for alle. Les mer om våre mål her.

Våre kraftverk

Saudefaldene driver 7 kraftverk med tilhørende nettanlegg, 14 dammer og reguleringsmagasiner og tilhørende luker. Det største kraftverket er Sønnå kraftverk som ligger helt nede ved Saudafjorden. Dette kraftverket har en installert ytelse på 270 MW og består av 3 aggregat. Reguleringsområdet er 421 km2 stort og strekker seg ut nord/øst fra Sauda. Les mer om vår kraftproduksjon her.

Vår organisasjon

Saudefaldene har normalt 35 ansatte og 1-2 lærlinger. Våre ansatte er fagfolk og høyskoleutdannede innen fagområdene elektro, maskin, bygg, data og økonomi. I hovedsak jobber våre ansatte med operativt vedlikehold av kraftanlegg, styring av kraftverk fra vår driftssentral, produksjonsplanlegging, prosjektarbeid og administrasjon/ledelse.

Vårt lokalsamfunnsengasjement

Vi er sterkt forankret i Sauda-samfunnet og engasjerer oss aktivt for å støtte lokal utvikling. Gjennom samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og innbyggere, jobber vi for å skape et bærekraftig lokalsamfunn. Vi støtter lokale initiativer, fremmer utdanning og sysselsetting, og søker å være en positiv kraft for økonomisk vekst og sosialt velvære. Vi er stolte av å være en del av Sauda-samfunnet og tar ansvar for å bidra til dets langsiktige suksess. Les mer om vårt engasjement her.

Våre eiere

Saudefaldene er eid 85 % av Orkla og 15 % av Sunnhordaland Kraftlag. 

Vår historie

Aktieselskabet Saudefaldene ble stiftet 8. juli 1913. På denne tiden bodde det lite folk i Sauda: 1405 innbyggere i 1910. Les mer om Saudefaldenes historie her.

Det grønne skiftet

For Saudefaldene betyr forvaltning av vannkraft å ta ansvar for hele verdikjeden knyttet til produksjon og distribusjon av elektrisitet fra vannkraftverk. Dette inkluderer alt fra utbygging og drift av kraftverkene til overvåkning av vannressurser, miljøpåvirkning og samfunnsansvar. Les mer om Saudefaldenes rolle i det grønne skiftet her.

Åpenhetsloven

I Orklas årsrapport for 2023 foretas rapportering i henhold til kravene i Åpenhetsloven. Her er rutiner som aktsomhetsvurderinger og arbeidet med å hindre brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet samt i leverandørkjedene beskrevet. Les mer om åpenhetsloven i Orklas årsrapport her.

Det er også utarbeidet en egen redegjørelse som beskriver Saudefaldene sitt arbeid i tråd med kravene i åpenhetsloven §5. Den kan leses her.