Våre kraftanlegg

Instrukser:
Klikk Venstre Museklikk på ikon = Se mer info.
Dra Venstre Museknapp = Se deg rundt.
Dra Høyre museknapp = Endre kameravinkel.
Knappene øverst til høyre kontrollerer zoom.

Kraftverk

Kraftproduksjon i GWh

Sønnå Høy

2x106MW

Sønnå Lav

60MW

Storlivatn

2x24MW

Dalvatn

10+25MW

Svartkulp

3,5MW

Kleiva

3,8MW

Storli mini

Forventet
produksjon

Magasinkapasitet

Kraftverk

Produksjon i GWh

Sønnå Høy

2x106MW

Sønnå Lav

60MW

Storlivatn

2x24MW

Dalvatn

10+25MW

Svartkulp

3,5MW

Kleiva

3,8MW

Storli mini

Forventet
produksjon

Magasinkapasitet

Sønnå Kraftverk

Produksjon: 1345 GWh

Byggår: 2005

Sønnå kraftverk er det største kraftverket til Saudefaldene. Kraftverket ligger rundt en kilometer inne i fjellet og er sammensatt av to kraftverk, Sønnå Høg med to aggregat som utnytter fallet mellom Dalvatnet og Saudafjorden, og Sønnå Lav med ett aggregat som utnytter fallet mellom Storlivatnet og Saudafjorden. Til sammen består Sønnå kraftverk av tre aggregat som har en samlet årlig produksjon på 1345 GWh

Storlivatn Kraftverk

Produksjon: 3.2 GWh

Byggår: 2009

Storli kraftverk er et minikraftverk lokalisert inne i fjellet ved Storlivatnet. Kraftverket utnytter minstevannsføringen i Storelva og er koblet til eksisterende tunnel som går til kraftverket i Sønnå.

Dalvatn Kraftverk

Produksjon: 200GWh

Byggår: 1922

Dalvatn kraftverk er et vannkraftverk ved Dalvatnet. Kraftverket utnytter et fall på 190 meter mellom Holmavatnet og Dalvatnet. Holmavatnet er oppdemmet og reguleres mellom 743 og 710 moh. Frem til 1978 hadde kraftverket en installert effekt på 15 MW som ble økt til 24 MW. I 2006 startet produksjonen i en ny kraftstasjon som ble bygd ved siden av den gamle med en installert effekt på 35,4 MW.

Kleiva Kraftverk

Produksjon: 12 GWh

Byggår: 2009

Kleiva kraftverk er et småkraftverk lokalisert ved Berdalen.

Svartkulp Kraftverk

Produksjon: 20 GWh

Byggår: 2001

Svartkulp kraftverk er et småkraftverk lokalisert ved Svartavatnet.

Storli minikraftverk

Produksjon: 3,2 GWh

Byggeår: 2009

Storli mini er et minikraftverk som nytter minstevannføringen i Storelva.