Våre Mål

Saudefaldene har ambisiøse mål innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt effektiv forvaltning av vannkraftressurser og nett. Vi jobber for null skader på mennesker og miljø, samtidig som vi prioriterer trivsel og sikkerhet for alle.

For å nå våre HMS-mål, tar Saudefaldene i bruk grundig planlegging, risikovurdering, bruk av sikkerhetsutstyr og oppmerksomhet rundt planendringer. Vi legger vekt på koordinering og samordning for sikker og trivelig arbeidsplass.

Saudefaldene har mål om å få best mulig økonomi ut av hver vanndråpe. Vi investerer i kompetansebygging og forbedring av verktøy til produksjonsplanlegging og styring av våre kraftverk. Samarbeid og effektiv ressursbruk er prioritert.

Saudefaldene er en pålitelig aktør med dedikert tilnærming til HMS og effektiv forvaltning av vannkraftressurser. Vi bidrar til bærekraftig utvikling og skaper et trygt og effektivt arbeidsmiljø.

HMS

 • Null skader på mennesker og miljø

 • Vi skal engasjere oss i hverandres trivsel og sikkerhet
   • Planlegging
   • Risikovurdering
   • Styrende dokumenter
   • Sikkerhet og verneutstyr
   • Vær obs ved planendringer
 • Koordinering og samordning
 • Positiv feedback når ting gjøres bra – saklig dialog når noe kan bli bedre
 • Barrierer og merke/låse-prinsipp i vårt HMS arbeid
 • Digital registrering av mannskap, restriksjoner og kjøreregler

Forvalting av vannkraft og nett:

 • Best mulig økonomi ut av hver vanndråpe
   • Kompetansebygging produksjonsmiljø
   • Forbedre systemer produksjonsplanlegging og vannhusholdning
   • Bruke driftskontrollsystem aktivt til å sikre anlegg, barrierer og restriksjoner
 • Forebyggende og effektivt vedlikehold
   • Tilgjengelige anlegg for god og sikker drift
   • Systematisk og forebyggende vedlikehold
   • Helhetlig risikostyring av vedlikeholdsaktiviteter
   • Effektiv ressurskoordingering og god kvalitet på planlegging
   • Mindre innleie og utvikle samarbeid mellom avdelingene
 • Godt prosjektarbeid
   • Følge rutiner for prosjekstyring
   • Prioritering av prosjekt styrt av risikovurdering
 • Administrasjon, økonomisk styring og personal
   • Kostnader innenfor rammer og budsjett
   • Løpende fokus skattesaker
   • Effektiv og korrekt nettvirksomhet
   • Kontinuerlig utvikling av arbeidsprosesser og kompetanse