Vår produksjon

Saudefaldene har satt seg ambisiøse mål for å bli en betydelig produsent av vannkraft i Norge. Deres hovedmål er å oppnå en årlig produksjon på 1,8 TWh (terawattimer), noe som tilsvarer en betydelig mengde fornybar energi. For å oppnå dette målet har Saudefaldene etablert syv vannkraftverk i området.

Vannkraftproduksjonen i Saudefaldene er basert på regnvann som samles opp i magasiner og deretter ledes gjennom tunneler til vannkraftverkene. Denne innovative tilnærmingen utnytter de naturlige ressursene på en bærekraftig måte og gir en pålitelig og kontinuerlig strømtilførsel.

Med sin planlagte årsproduksjon på 1,8 TWh, er Saudefaldene i stand til å generere en betydelig mengde elektrisitet. Den årlige produksjonen tilsvarer omtrent dobbelt så mye strøm som Stavanger-forbruket, en av Norges største byer, eller rundt 1,5 prosent av Norges totale strømproduksjon. Dette er et imponerende bidrag til landets energiforsyning og understreker betydningen av Saudefaldenes vannkraftanlegg.

Gjennom sin innsats innen vannkraftproduksjon spiller Saudefaldene en viktig rolle i overgangen til fornybar energi og reduksjon av klimagassutslipp. Deres bærekraftige tilnærming til utnyttelse av vannressurser gir en pålitelig og ren energikilde, samtidig som den styrker Norges energiforsyningssikkerhet.

Saudefaldenes ambisiøse mål for vannkraftproduksjon og deres betydelige bidrag til Norges strømproduksjon er et vitnesbyrd om deres engasjement for en bærekraftig og fornybar fremtid. Gjennom deres vannkraftverk og innovasjon innen utnyttelse av regnvann, har Saudefaldene etablert seg som en nøkkelspiller i den norske energibransjen og viser vei for andre aktører i overgangen til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Årsproduksjon 1,8TWh

7 vannkraftverk

Regn som gjør at vann samles i magasiner og føres i tunneler til vannkraftverk

Produserer strøm tilsvarende to ganger Stavangers forbruk
hvert år eller 1,5 prosent av Norges strømproduksjon