Vår visjon

Saudefaldene skal være en moderne og attraktiv arbeidsplass som utnytter vannkraftressursene i Sauda til det beste for eiere og lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en sentral aktør i utviklingen av bærekraftig energi, og vi tror at samarbeid og kunnskapsdeling er nøkkelen til å nå våre mål.

Gjennom god dialog og samspill ønsker vi å oppnå vår visjon. Vi tror på betydningen av å lytte til våre ansatte, interessenter og lokalsamfunnet for å skape en arbeidsplass som er i tråd med våre- og samfunnets mål. Ved å opprettholde en åpen og konstruktiv dialog, kan vi sammen finne innovative løsninger og kontinuerlig forbedre vårt arbeid.

Vi tror på å dele erfaringer og gjøre hverandre bedre. Vår visjon handler ikke bare om å oppnå suksess for oss selv, men også om å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

For å realisere vår visjon er det viktig å ha en solid struktur. Vi er opptatt av å ha klare roller og ansvar, tydelige prosesser og effektive systemer. En godt strukturert arbeidsplass gir et grunnlag for effektivitet, fleksibilitet og kontinuerlig forbedring. Gjennom en solid struktur legger vi grunnlaget for å kunne utnytte vannkraftressursene på en bærekraftig måte og skape verdier for våre eiere og lokalsamfunnet.

Samlet sett er vår visjon å skape en moderne og attraktiv arbeidsplass som forvalter vannkraftressursene i Sauda til det beste for våre eiere og lokalsamfunnet. Vi tror på samspill, kunnskapsdeling, god dialog og en solid struktur som nøkkelkomponenter for å nå våre mål. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra til utviklingen av bærekraftig energi og være en pålitelig og innovativ aktør i energibransjen.