7. desember 2023

Rehabilitering av dam Helgedalsvatnet

AS Saudefaldene planlegger å rehabilitere Dam Helgedalsvatnet for å tilfredsstille NVEs tekniske krav til fyllingsdammer i klasse 4. 

For å starte opp arbeidene, må AS Saudefaldene ha en rekket tillatelser, bl.a.:

• Godkjent teknisk plan for rehabilitering av dammen. Denne ble sendt NVE for godkjenning allerede den 23.12.2022 og søknaden ligger nå til behandling.

• Godkjent plan for bruk av arealer ved dammen og istandsetting av disse (detaljplan for miljø og landskap). NVE er vedtaksmyndighet. 

• Dispensasjon fra Sauda kommune til bruk av arealer i NLF område.

• Konsesjon fra direktoratet for mineralforvaltning for uttak av steinmasser i steinbrudd mer enn 10 000 m3.

• Tillatelse fra Statsforvalteren etter forurensingsloven til midlertidig anleggsdrift.

Dam Helgedalsvatnet er bygget som en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene. Arbeidene med dagens dam, startet opp i 1967 og ble avsluttet i 1968. Dammen er 24,5 meter på det høyeste, og er 127 meter lang.

Saudefaldene har tillatelse til å regulere magasinet Helgedalsvatnet 15,5 meter. Når magasinet er fullt rommer det ca. 10,4 mill. m3 vann. Vannet i magasinet overføres via Austarheimsdalen og Herheimsdalen til Slettedalen og Storlivatnkraftverk. Fra Storlivatnet ledes vannet i tunnel til kraftverket Sønnå Lav før det renner ut i Saudafjorden. 

Når magasin Helgedalsvatn fylles opp på høsten, vil dette magasinet alene kunne bidra med 11,9 GWh til industri og boliger gjennom en kald vinter (5,5 GWh fra Storlivatn kraftverk og deretter 6,4 GWh fra Sønnå Lav). Hvis en husstand bruker 10 000 kWh gjennom en vinter, gir dam Helgedalsvatnet varme til ca. 1160 husstander.

I tillegg bidrar magasinet til å samle opp og dempe vårflommen og til å samle opp nedbør som ellers måtte komme gjennom sommeren, for produksjon av ren energi.

For å oppfylle dagens tekniske krav til damsikkerhet må dammen fornyes. Den skal heves med 2 meter, få ny kledning med stein både på luft og vannside (plastres), og bredden på toppen skal økes fra 3 meter til 6,5 meter. I tillegg skal det bygges tak over flomløpet, nytt lekkasjemål og kanskje ny luke i tappetunnel. Arbeidene på dammen er planlagt startet opp i 2025 med hovedarbeidene i 2026.

Bilde 1. Dam Helgedalsvatn. Til venstre ligger det gamle steinbruddet fra 1968. Til venstre fra dammen sees flomløp og tappekanal. Foto: AS Saudefaldene 17.9.2003

Anleggsvei til dam Helgedalsvatn

For å rehabilitere dammen, jobber Saudefaldene med å tre alternativer for å komme frem til dammen med mannskap, maskiner og utstyr.

De tre alternativene er Moringdalen, Austarheimsdalen og et veiløst alternativ. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette arbeidet.

Aktuelt

Info om lågare sommarvasstand i Slettedalsvatnet i 2024

Info om lågare sommarvasstand i Slettedalsvatnet i 2024

Saudefaldene skal bytte turbinhjul i Storlivatn kraftverk samt gjennomføre inspeksjon av ...

Ledig stilling som vedlikeholdssjef

Vi har ledig stilling som vedlikeholdssjef. Søknader behandles fortløpende! Se ...
Sommerjobb for studenter

Sommerjobb for studenter

Er du interessert i sommerjobb hos oss? Les mer om mulighetene her